Autoverzekeringen vergelijken

Vergelijk uw autoverzekering.

Tips en info over: Autoverzekeringen

Wat is de bonus-malus?

Tijdens het bekijken van diverse vergelijkingssites voor autoverzekeringen ben je vast het begrip ‘bonus-malus’ tegengekomen. Deze term komt uit het Latijn, en betekent letterlijk ‘goed versus slecht’. De bonus-malus is dus een systeem waarbij goede rijders worden beloond, en slechte rijders worden bestraft. Maar hoe werkt de bonus-malus eigenlijk precies?

Bonus-malussysteem voor 2004

Hoewel het bonus-malussysteem in de meeste Europese landen wordt toegepast zijn er wel inhoudelijk grote verschillen. In België werkt het systeem dus anders dan bijvoorbeeld in Nederland. Bovendien is het systeem in België sinds 1 januari 2004 niet meer wettelijk verplicht.
Toen het nog wettelijk verplicht was, hanteerden autoverzekeraars altijd dezelfde schalen bij het berekenen van de bonus-malusgraad. Na de afschaffing in 2004 ging iedere autoverzekeraar zijn eigen weg en was de uniforme toepassing van het BM-systeem ver te zoeken.

Bonus-malussysteem na 2004

Tegenwoordig wordt er gesproken van de zogeheten ‘schadeattest’ onder autoverzekeraars. De schadeattest kwam ter vervanging van het bonus-malussysteem dat voor 2004 werd gehanteerd. Het schadeattest, of soms ook wel ‘attest schadeverleden’ genoemd, is een lijst waarbij het aantal ongevallen wordt bijgehouden van de afgelopen vijf jaar. Hierbij wordt ook gekeken naar ongevallen die niet jouw fout waren. Houd hier dus rekening mee!

Net zoals bij de bonus-malus is het schadeattest ook een manier voor autoverzekeraars om mensen die meerdere ongevallen veroorzaken te straffen. Zij komen dan in een hogere bonus-malus graad waardoor zij meer moeten betalen voor hun autoverzekering. Rijdt je echter een jaar zonder een auto-ongeval te veroorzaken? Dan daalt de bonusgraad en betaal je dus minder premie.

Iedere autobezitter met een autoverzekering heeft de schadeattest nodig in België. Door middel van het schadeattest is de autoverzekeraar immers in staat het risico in te schatten en jouw premie te berekenen. Maar hoe krijg je zo’n schadeattest in handen? Er bestaan drie manieren om dit formulier in bezit te krijgen, namelijk:

  1. Je kunt de verzekeraar vragen om het schadeattest;
  2. Je hebt de BA-autopolis opgezegd en het schadeattest wordt automatisch bezorgd;
  3. Je kunt het formulier zelf downloaden op www.carattest.be

Prijsberekening bonus-malus

Na 2004 is het voor autobezitters steeds moeilijker geworden om te achterhalen of ze te veel betalen voor hun autoverzekering of juist niet. Dit heeft te maken met het feit dat het voor iedere autoverzekeraar tegenwoordig toegestaan is om eigen regels en voorwaarden van het schadeattest te hanteren. Factoren die de prijs voor de autoverzekering bepalen zijn moeilijker te vinden.

Bij het zoeken naar een nieuwe autoverzekering is het dus van belang eerst goed de prijzen te vergelijken. Lees hier verder over de berekening van autoverzekering premies.